Oppstart av SFO-tilsyn høsten 2016

Vi starter nå opp med tilsyn av alle SFO i kommunene i Hallingdal, der vi kommer til å fokusere særlig på tema som;

 • inneklima
 • måltid
 • mulighet for aktivitetFølgende skoler vil bli besøkt

1 Flå skole Flå kommune
2 Nes barneskole Nes kommune
3 Rukkedalen friskole ''
4 Gol skule Gol kommune
5 Ulsåk skule Hemsedal kommune
6 Tuv skule ''
7 Nedre-Ål skule Ål kommune
8 Skattebøl skule ''
9 Torpo skule ''
10 Leveld skule ''
11 Hallingskarvet skule Hol kommune
12 Geilo barne- og ungdomsskole ''
13 Dagali og Skurdalen oppvekstsenter ''
14 Gol idrettsfritidsordning Privat i Gol
     


Det vil være mulighet for å komme med innspill i forkant av tilsynene om SFO ved skolene i oversikten over.
 
 
   

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol