Miljø og helse i skolen

Skole-veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skolerLast ned som PDF her

Målgruppe: Skoleeiere og –ledere, elever, foresatte, ansatte og offentlige myndigheter


Veilederen skal bidra til økt forståelse for og etterlevelse av krav i folkehelseloven og opplæringsloven som kan gi alle skoleelever et godt skolemiljø.

Den reviderte veilederen fra 2014 (erstatter IK-2619 fra 1998) har som overordnet mål å bidra til et bedre arbeids- og læringsmiljø for elever i grunn- og videregående skole. Det finnes en tilsvarende veileder for barnehagen, IS-2072. 

Veilederen finnes kun i elektronisk versjon.


 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol