Støy i barnehagen? Lån et lydøre

Støy er et stort problem for mange barn og ansatte i barnehager.
Vi har to lydører som vi låner ut gratis til barnehager/skoler i kommunene våre. 

Lydøret henges opp på veggen og via et strømadapter vil lydøret lyse enten grønt, gult eller rødt avhengig av støynivået i lokalet. På baksiden av lydøret kan grensenivå for akseptabelt støynivå settes til f,eks 85 dB. Arbeidsmiljøloven har 85 dB som grense for max lydnivå for arbeid i støy over 8 timer. Lydøret vil derfor lyse rødt når lydnivå i lokalet overstiger 85 dB. Når lydøret lyser grønt er lydnivået akseptabelt.

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol