Radon: Aggresivt telefonsalg

[12.4.2018]  Mange opplever å bli oppringt av radonfirma som gir inntrykk av at de ringer fra kommunen eller Statens strålevern. Verken kommunene i Hallingdal eller Statens strålevern selger radonmålinger som telefonsalg. Målingene firmaene tilbyr er gjerne svært kostbare, ofte over 1500 kr per måling. Miljøretta helsevern Hallingdal tilbyr kommunene i Hallingdal radonmåling hver vintersesong via et seriøst firma vi har avtale med. Her koster en måling rundt 160 kr.
Les mer her.

Statens strålevern advarer også mot aggresivt salg av radonmålinger på nettsiden sin.

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune