Campingplasser - tilsyn sommeren 2020

Vi planlegger tilsyn av campingplasser nå i sommer. Smitteverntiltak knyttet til korona vil være sentralt tema.

Vi vil ta utgangspunkt i Retningslinjer NHO reiseliv har utarbeidet for smittevern på campingplasser:

 
 
- Hyppig renhold av servicebygg, sanitæravdeling og lignende
- Redusere kontaktflater på kafé/servering
- God hygiene gjennom hyppig vask av utstyr og bordflater på kafé 
- Legge til rette for tilstrekkelig avstand mellom gjester og ansatte, færre bord, organisering av kø i kiosk/kafé og ved innsjekk/utsjekk
- Sørge for tilstrekkelig avstand mellom gjesteenheter 
- Regelmessig renhold av lekeplassutstyr og aktivitetsutstyr til utleie
- Obligatorisk vask av hyttene mellom gjester -må utføres av ansatte ved campingen (ingen selvvask)
- Sørge for gode, skriftlige rutiner og god opplæring av alle ansatte
- Oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til håndvask og at de må holde avstand til hverandre

  

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol