Badevannsprøver sommeren 2020

Gjennom sommreren tas det prøver ved de mest brukte badeplassene i Hallingdal.
Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK).
Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.: 

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml God Mindre god Ikke akseptabel
< 100 100-1000 >1000

 

Kommune Badeplass Prøveuttak: 1. juli Prøveuttak 29. juli
Ål Strandafjorden 41 67
Lya 75 11
Torpo 51 38
Gol Mobrua 110 45
Hemsedal Trøim 25 300
Nes Trytetjern   9
Flå Flå bru 240 35
Gulsvik brygge 16 6

 

OBS. Badevannskvaliteten kan bli dårligere etter kraftig regnskyll. Vi anbefaler å vente med bading i inntil et døgn.  

Høyt bakterieinnhold i badevannet kan fremkalle sykdommer som øye- eller ørebetennelse, hudsykdom, mage- tarminfeksjon og annet. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Det gjelder spesielt små barn som har tendens til å få i seg mer badevann enn voksne. 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol