Badevannsprøver sommeren 2020

Gjennom sommreren tas det prøver ved de mest brukte badeplassene i Hallingdal.
Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK).
Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.: 

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml God Mindre god Ikke akseptabel
< 100 100-1000 >1000
 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol