Badevannskvalitet sommeren 2016

Kraftig nedbør fører ofte til dårlig badevannskvalitet samme dag, og noen ganger også døgnet etter. 

Praksis ved overvåking av badevannskvalitet er å ta stikkprøver ukentlig eller månedlig i badesesongen. I Hallingdal har det blitt tatt månedlige stikkprøver. Erfaringer viser at badeplasser som blir utsatt for periodevise kloakkutslipp ved kraftig nedbør (overløp eller lekkasjer), kan vannkvaliteten forverres betydelig uten at dette blir fanget opp av den ukentlige eller månedlige badevannsovervåkningen.

Badende oppfordres derfor selv til å være oppmerksom på risiko for forurenset vann etter kraftig nedbør, og at det kan være lurt å utsette badingen ett døgn eller to.

BADEVANNSKVALITET SOMMEREN 2016.   Termotolerante bakterier
       
  Prøvedato/ Resultat   Prøvedato/ Resultat   Prøvedato/ Resultat
Gulsvik brygge      
Flå bru  GOD    
       
Trytetjern, Nes  GOD  GOD  
       
Mobrua, Gol  GOD  GOD  
Rekkjeset, Golsfjellet  GOD    
       
Hemsedal, Trøim      
       
Torpo badeplass      
Lya, Ål      
Strandafjorden, Ål      
       
Geilo bru      


    


Linker til Folkehelseinstituttets internettnettsider om badevann

Badevann
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune