Aktuelle nyheter

 • Svømmekløe

  [28.6.2018] Det er rapportert om utslett, såkalt svømmekløe etter bading i ferskvann i Hallingdal.

 • Badevannskvalitet sommeren 2018

  I løpet av sommeren tas det prøver av vannkvaliteten på de mest brukte badeplassene.

 • Deler du brønn med naboen?

  [20.4.2018] Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

 • Sikkerheit ved store arrangement i Hallingdal

  [12.4.2018] Sjekkliste for arrangørar av store arrangement i Hallingdal. Skal gjere det anklare å halde oversikt over gjeldande lovar og reglar!

 • Radon: Aggresivt telefonsalg

  [12.4.2018] Har du blitt oppringt av firma som vil selge deg radonmålinger? Vær oppmerksom på useriøse radonfirma...

 • Tilsyn barnehager 2017

  [26.9.2017] I løpet av høsten 2017 skal vi på tilsyn i alle barnehagene i Hallingdal. Tema for tilsynet vil være håndvask, smittevern og mat i barnehagen.

 • Landsomfattende tilsyn med solarier

  [21.9.2017] Miljøretta helsevern Hallingdal deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje av solarier som arrangeres av Statens Strålevern.

 • Friluftsbad-vannkvalitet sommeren 2017

  [7.6.2017] I løpet av sommeren tas det prøver av vannkvaliteten på de mest brukte badeplassene i Hallingdal...

 • Oppvekst på landet gir mindre allergi og astma

  [20.10.2016] Barn som vokser opp på landet er bedre beskytet mot irriterte luftveier og allergi enn de som vokser opp i by, viser ny, stor internasjonal studie.
    


    Bilderesultat for etnedal kommune 

     Etnedal kommune