Aktuelt

 • Solarier trenger ikke være betjente

  [01.01.2015] Regjeringen har nå bestemt at solarier ikke trenger å være betjente. Fra 01.januar 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år.

 • Ny brosjyre om drikkevann i spredt bebyggelse/på hytta

  [18.11.2014] Er du usikker på om vannkilden er bra nok? Da er dette brosjyren for deg.

 • Lemenår og privat vassforsyning

  [30.09.2014] I år er det store mengder lemen. Mattilsynet rår alle private som har eiga vasskjelde om å ta ein kikk på den no. Finn de daude smågnagarar i kjelda bør vatnet kokast.

 • Endringer i tobakkskadeloven

  [10.08.14] Fra 1. juli i år skal alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner være røykfrie.

 • Tobakksfri skoletid

  [01.07.2014] Fra 1.juli i år blir det innført tobakksfri skoletid.

 • Badevannskvalitet 2014

  [14.07.2014] I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet på de mest brukte badeplassene i Hallingdal.


 • Miljø og helse i skolen

  [01.05.2014] Revidert veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Miljø og helse i barnehagen

  [01.05.2014] Revidert veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Radon i utleiebolig

  [3.12.2013] Utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling.
    


    Bilderesultat for etnedal kommune 

     Etnedal kommune