Aktuelt

 • Badevannskvalitet sommeren 2016

  [1.8.2016] Badende oppfordres til å være oppmerksom på risiko for forurenset vann etter kraftig nedbør, og at det da kan være lurt å utsette badingen ett døgn eller to.


 • Dropp solarium før sydenferien

  [1.3.2016] Å ta litt solarium før sydenferien gjør deg kanskje litt brun, men huden har ikke fått beskyttelsen den trenger.

 • Samlerapport skoletilsyn 2015

  [25.2.2016] Rapporten som omfatter resultat fra tilsyn med alle skolene i Hallingdal er nå klar.

 • Undersøker radon i nye boliger

  [2.2.2016] Statens strålevern skal kartlegge hvor mye radon det er i nye boliger. I disse dager får derfor utvalgte boliger i Norge, og også i Hallingdal, tilbud om gratis radonmåling i posten.

 • Fokus sikkerhet og renhold i lekeland og lekeparker

  [01.12.2015] Denne høsten har vi satt ekstra søkelys på sikkerhet og renhold i lekeparker og lekeland.

 • Kartlegging gamle lekeplasser - prosjekt 2015

  [10.11.2015] Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

 • Radonkart for hallingdalskommunene

  [30.06.2015] Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålingar som er gjort i kommunene de siste 20 år.

 • Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner

  [01.06.2015] Sikkerhetskravene til trampoliner til hjemmebruk er blitt skjerpet i april i år. Et av kravene er at sikkerhetsnett og kantbeskyttelse skal følge med trampolinen.

 • Vis hensyn ved bråtebrenning

  [18.03.2015] Brenning av avfall i tettbygde strøk er ikke tillatt. Vis hensyn utenfor tettbygde strøk.
    


    Bilderesultat for etnedal kommune 

     Etnedal kommune