GODKJENNINGSPLIKTIGE VIRKSOMHETER

To-trinns godkjenningsprosess ved godkjenning av nye skoler og barnehager, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer eller midlertidige lokaler:
 
DEL 1 - Søknadsskjema samtykke skole/barnehage
- Søknaden bør sendes inn i forbindelse med søknad om rammetillatelse i byggesaksbehandlingen
- Fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder
- Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken
- Forskriftens veiledere skal benyttes ved utfylling av søknaden. (Veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen eller IS-2073 Miljø og helse i skolen) Lastes ned fra internett: www.helsedirektoratet.no 
  
DEL 2 - Søknadsskjema godkjenning skole/barnehage
- Fylles ut av skolen eller barnehagen ved rektor eller styrer
- Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal 4–6 måneder etter oppstart
- Søknaden skal dokumentere hvordan kravene i forskriften overholdes
- Miljøretta helsevern Hallingdal kontrollerer at samtykke til planene (del 1) er overholdt og sammen med denne søknaden danner det grunnlaget for endelig godkjenningen.
- Forskriftens veileder skal benyttes ved utfylling av søknaden. Se helsedirektoratet.no

Hulltakingsvirksomhet

Tatoveringsvirksomhet


MELDEPLIKTIGE VIRKSOMHETER

Asylmottak

Avløpsslam

Badeanlegg

Campingplass

Frisørsalong

Hudpleievirksomhet

Mobile knuseverk

Kjøletårn og luftskrubbere

Solarier