Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Vi utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven, samt en rekke forskrifter til disse lovene. Vi samarbeider om alle disse oppgavene med kommuneoverlegene i hallingdalskommunene.

For nærmere opplysninger om våre fagområder velg aktuelt tema i menyen til venstre.