Hvordan bli kvitt fuglelopper

Hvis man plages av fuglelopper hver påske, kan det lønne seg og sove under myggnett som er impregnert med et insektmiddel.  Å sprøyte soverommet med insektmidler har liten hensikt.

Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen, og er vanlig over hele landet i reir til mange fuglearter. Den kan også finnes i hønsehus (hønseloppe). Andre arter fuglelopper finnes i reir på bakken. Fugleloppa formerer seg om våren og har larver i reir med fugleunger. Den overvintrer som voksen loppe i en kokong i fuglereiret. Neste vår, fra mars til juni, kryper loppene ut mot inngangen til reiret og står klare til å ta spranget over på en fuglevert. Loppene hopper mot fugler, mennesker, katter og andre som forstyrrer reirplassen. Lopper som bommer på vertsdyret vil havne på bakken under reiret, hvor de fortsetter å vente på et vertsdyr. Slike lopper vil angripe på beina. Katter får ofte lopper på seg og tar dem med inn i huset. Her kravler loppene av katten, og kan angripe husets andre beboere, også mennesker. Tiltak for å bli kvitt fuglelopper
Det er mange situasjoner som kan føre til at en person får fuglelopper på seg, men en ting er alltid sikkert: loppene kommer fra et fuglereir. For å bli kvitt loppene, eller forhindre at de besøker huset, må fjorårets fuglereir oppspores og fjernes.

  • Sprøyt med insektmiddel i sprayboks på reirstedet før og etter fjerningen, og på gulvet eller bakken under reiret.
  • Sprøyting av værelser i hytte og hus har ingen hensikt. Fugleloppa tåler ikke oppvarmet innendørsklima i mer enn 1-2 uker. Den tørker inn og dør uten å kunne formere seg i bolighus. I uoppvarmede hytter derimot overlever den lengre.
  • Årets nye fuglereir fjernes helst 2-3 uker etter at ungene er fløyet. Da er det minst lopper. Bruk regntøy slik at loppene preller av og ikke kryper inn i genseren, og ta reiret direkte i en plastpose. Det er ikke kjent sykdomsoverføring med fuglelopper til mennesker her i landet.Kilde: Folkehelseinstituttet; http://www.fhi.no/artikler/?id=105421