Fokus sikkerhet og renhold i lekeland og lekeparker

Denne høsten har vi satt søkelys på sikkerhet og renhold ved lekeparker og lekeland i hallingdalskommunene.
Vi ba parker og lekeland dokumentere:

• Rutiner for renhold
• Rutiner for sikkerhet og kontroll av lekearealer
• Rutiner for organisering/ansvar ved ulykker

Dette for å kunne bidra til at disse forholdene blir tilstrekkelig forsvarlig ivaretatt.