Nyheter

Hold deg oppdatert på nyheter fra Miljøretta helsevern Hallingdal
 • 3 råd for godt kattehold

  Noen små men viktige tiltak.

 • Tiltak mot radon

  Liste over lokale firma i Hallingdal som prosjekterer og/eller utfører tiltak mot radon.

 • Radon i Hallingdal

  Det er gjort omfattende kartlegginger av radon i Hallingdal. Til sammen er det over 4000 enkeltmålinger i bolighus.

 • Drikkevann på hytter

  Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler.

 • Kulde & små barn

  Barn er mer utsatt for forfrysninger og nedkjøling enn voksne.
 • Alunskifer i Hallingdal

  I Hallingdal er det noen fjellområder i Gol og Nes med alunskifer. Kart viser hvilke områder dette gjelder.

 • Fakta om flått

  I Hallingdal er det gjort få funn av flått, og da i hovedsak på hund.

 • Støy frå vegmerking i Hallingdal

  Buskerud har vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking...

 • Nyttig å vite om radon

  Ny strålevernforskrift fra 1. januar 2011 omfatter radon i skoler, barnehager og utleieboliger.