Nyheter

Hold deg oppdatert på nyheter fra Miljøretta helsevern Hallingdal
 • Endringer i tobakkskadeloven

  [10.08.14] Fra 1. juli i år skal alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner være røykfrie.

 • Tobakksfri skoletid

  [01.07.2014] Fra 1.juli i år blir det innført tobakksfri skoletid.

 • Badevannskvalitet 2014

  [14.07.2014] I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet på de mest brukte badeplassene i Hallingdal.


 • Miljø og helse i skolen

  [01.05.2014] Revidert veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Miljø og helse i barnehagen

  [01.05.2014] Revidert veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 • Radon i utleiebolig

  [3.12.2013] Utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling.

 • Støy i barnehagen? Lån et lydøre

  [22.10.2014] Barnehager og skoler i hallingdalskommunene kan få låne et såkalt lydøre

 • [12.04.2013] Vi har fått ny og bedre nettside!

 • Resultat solarietilsyn 2012

  Tilsyn utført i 12 solarievirksomheter i Hallingdal, tilsammen 27 solsenger.