Nyheter

Hold deg oppdatert på nyheter fra Miljøretta helsevern Hallingdal
 • Kartlegging av matvaner i barnehagene

  [9.8.2018] Miljøretta helsevern Hallindal har kartlagt matvaner og mattilbudet i alle barnehagene i Hallingdal.

 • Tilsyn av utebasseng

  [9.8.2018] Vi gjennomfører i disse dager tilsyn av utebasseng. Vannkvalitet, rutiner for kontroll av vannet er noe som blir kontrollert.

 • Svømmekløe

  [28.6.2018] Det er rapportert om utslett, såkalt svømmekløe etter bading i ferskvann i Hallingdal.

 • Vannkvalitet på badeplassene i Hallingdal sommeren 2018

  [11.6.2018] I løpet av sommeren tas det prøver av vannkvaliteten på de mest brukte badeplassene i Hallingdal...

 • Deler du brønn med naboen?

  [20.4.2018] Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

 • Sikkerheit ved store arrangement i Hallingdal

  [12.4.2018] Sjekkliste for arrangørar av store arrangement i Hallingdal. Skal gjere det anklare å halde oversikt over gjeldande lovar og reglar!

 • Radon: Aggresivt telefonsalg

  [12.4.2018] Har du blitt oppringt av firma som vil selge deg radonmålinger? Vær oppmerksom på useriøse radonfirma...

 • Mål radon til høsten

  [11.4.2018] Radon bør måles over to måneder i perioden mellom 15. oktober og 15.april.

 • Tilsyn barnehager 2017

  [26.9.2017] I løpet av høsten 2017 skal vi på tilsyn i alle barnehagene i Hallingdal. Tema for tilsynet vil være håndvask, smittevern og mat i barnehagen.